Kĩ thuật in

banner quảng cáo

thiệp chào mừng 20 -11

 

  • In ấn các kỹ thuật thịnh hành tại Việt Nam
    In ấn các kỹ thuật thịnh hành tại Việt Nam. Ngành dịch vụ in ấn đã được hình thành và phát triển từ rất lâu đời tại Việt Nam. Cùng với sự phát triển của kinh tế và khoa học kỹ thuật giờ đây đã xuất...
  • Tìm hiểu kỹ thuật in lưới
    Ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu một số kỹ thuật in lưới.Giai đoạn in lưới bao gồm: tạo khuôn in, làm bàn in, dao gạt, chế tạo chất tạo màu, hồ in, in ấn. Đây là cách in ấn chuyên nghiệp chung cho tất...
  • Tìm hiểu kỹ thuật in lưới
    Ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu một số kỹ thuật in lưới.Giai đoạn in lưới bao gồm: tạo khuôn in, làm bàn in, dao gạt, chế tạo chất tạo màu, hồ in, in ấn. Đây là cách in ấn chuyên nghiệp chung cho tất...