Sản phẩm học viên khóa học Sketchup tại lớp học đồ họa 3D Vitadu

5/5 - (2 bình chọn)

Sản phẩm học viên đã làm được sau khóa học Sketchup tại lớp học đồ họa 3D Vitadu. Dựng cảnh nội thất, ngoại thất, Nhà Hàng.

Sản phẩm học viên lớp học SketChup - lớp học đồ họa VITADU
Sản phẩm học viên lớp học SketChup – lớp học đồ họa VITADU

 

Sản phẩm học viên lớp học SketChup - lớp học đồ họa VITADU
Sản phẩm học viên lớp học SketChup – lớp học đồ họa VITADU

 

Sản phẩm học viên lớp học SketChup - lớp học đồ họa VITADU
Sản phẩm học viên lớp học SketChup – lớp học đồ họa VITADU