MySQL Cluster 7.3

5/5 - (12 bình chọn)

MySQL Cluster 7.3 cho phép phát triển các Mobile và Web Service thế hệ mới nhanh hơn và đơn giản hơn.

MySQL Cluster 7.3. VITADU

Với tốc độ tăng tốc của sự đổi mới trong web, điện toán đám mây, dịch vụ xã hội và điện thoại di động, việc phát hành phiên bản mới MySQL Cluster 7.3 làm cho mọi việc trở nên dễ dàng và nhanh hơn bao giờ hết giúp cho các developer làm phong phú thêm cho các ứng dụng của họ với tính năng sẵn có cao, và CSDL thời gian thực, có khả năng mở rộng và quản lý lỗi.
Với một kết nối NoSQLJavaScript cho node.js, MySQL Cluster 7.3 làm cho nó trở nên nhanh hơn và đơn giản hơn khi xây dựng các ứng dụng triển khai thông qua các cluster của phần cứng, với việc phát triển giảm tối thiểu và tăng nỗ lực hoạt động.
Các đặc điểm của phiên bản mới có các tính năng nâng cao, bao gồm việc hỗ trợ foreign key, một trình duyệt tự động cài đặt và khả năng mở rộng luồng kết nối mới, tiếp tục cho phép người dùng vượt qua những thử thách về tính sẵn sàng cao của CSDL của các thế hệ web, điện toán đám mây, dịch vụ thông tin liên lạc tiếp theo.
Hơn nữa, việc tích hợp với Server MySQL 5.6 cho phép các developer kết hợp InnoDB và công cụ lưu trữ MySQL Cluster trong một ứng dụng duy nhất dựa trên MySQL 5.6.
MySQL Cluster là một mã nguồn mở, tự động,  thời gian thực, cơ sở dữ liệu giao dịch tuân thủ theo ACID, được thiết kế cho các trang web, điện toán đám mây, ứng dụng xã hội và di động thế hệ kế tiếp.
MySQL Cluster 7.3 hiện có sẵn để tải về tại địa chỉ http://dev.mysql.com/downloads/cluster/