[JOOMLA] Bài 1: Quy trình cài đặt Joomla !

Rate this post

Bài 1:

Quy trình cài đặt Joomla !

Quy trình cài đặt Joomla. VitaduChào mừng các bạn đến với kho tài liệu dạy lập trình web bằng Joomla
 của trung tâm đào tạo lập trình Việt Tâm Đức 

Quy trình cài đặt Joomla !

Việc cài đặt Website Joomla là rất dễ dàng, đơn giản và nhanh chóng đối với tất cả mọi người. Bạn chỉ cần truy cập Website Joomla , download bộ cài đặt, giải nén, upload lên host, tạo database và tiến hành cài đặt theo từng bước. Màn hình cài đặt của Joomla 1.5 khá thân thiện và được bố trí hợp lý. Bạn chỉ cần chú ý một điều duy nhất là “phải tạo 1 database với Collation – charset: utf8_general_ci” trước khi cài đặt mà thôi.

Dưới đây là các bước thực hiện ….

Bước 1: Download & Upload bộ cài đặt Joomla!

Download Joomla 1.5 : link download: Joomla 1.5 beta (night builds) http://www.joomla.org

Upload Joomla : Upload lên Server và giải nén vào thư mục gốc chứa Web của bạn (hoặc một thư mục con của nó và đặt tên là joomla).

Thư mục gốc chứa Web thường có tên là: htdocs, public_html, www, wwwroot…

C:\wamp\www\

C:\Program Files\xampp\htdocs\

Bạn có thể Upload bằng một số cách:

 • Bằng Copy trực tiếp (nếu cài trên máy của bạn)
 • Bằng công cụ quản trị mà HOSTING cung cấp.
 • Bằng công cụ FTP: WS_FTP, Total Commander, Net2FTP…

Bước 2: Chọn ngôn ngữ cài đặt

Mở trình duyệt và gõ vào địa chỉ Website của bạn.

 • Nếu bạn giải nén bộ cài đặt vào thư mục gốc thì gõ: http://yoursite/VD: http://viettamduc.com/VD: http://localhost/ (nếu cài trên máy của bạn)
 • Nếu bạn giải nén bộ cài đặt vào thư mục joomla (thư mục con của thư mục gốc) thì gõ: http://yoursite/joomla/

VD: http://viettamduc.com/joomla/

VD: http://localhost/joomla/ (nếu cài trên máy của bạn)

Màn hình cài đặt xuất hiện và bạn có thể chọn một ngôn ngữ trong quá trình đặt:

Quy trình cài đặt Joomla. Vitadu

Bước 3: Kiểm tra cấu hình hệ thống

Nếu các giá trị kiểm tra có màu xanh thì OK. Nếu các giá trị kiểm tra có màu đỏ thì bạn cần hỏi bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật của Server. Bạn vẫn có thể tiếp tục cài đặt tuy nhiên một số chức năng có thể sẽ không hoạt động.

Quy trình cài đặt Joomla. Vitadu

Bước 4: Thông tin bản quyền

Bạn nên dành một chút thời gian để đọc các thông tin này.

Quy trình cài đặt Joomla. Vitadu

Bước 5: Thiết lập các thông số để kết nối tới Cơ sở dữ liệu

– Hostname: Thường là giá trị “localhost”

(chỉ điền giá trị khác nếu như Database Server và Web Server nằm ở 2 nơi khác nhau, hoặc Host của bạn cung cấp như vậy)

– User name: Tên tài khoản có quyền đối với cơ sở dữ liệu chứa Joomla của bạn.

– Password: Mật khẩu của tài khoản trên

– Availbe Collations: Bạn nên chọn là “utf8_general_ci”

– Database Name: Tên cơ sở dữ liệu của bạn.

Quy trình cài đặt Joomla. Vitadu

Bước 6: Thiết lập các thông số FTP

– Nếu Host của bạn không hỗ trợ, mục này sẽ không hiển thị

– Nếu Host của bạn hỗ trợ, bạn cần chú ý:

 • Username: Tên tài khoản FTP
 • Password: Mật khẩu tương ứng.
 • Auto Find Path: Tự động tìm đường dẫn tới nơi chứa Web của bạn

(Nên dùng chính tài khoản mà bạn đã Upload bộ cài đặt Joomla lên HOST)

Bước 7: Thiết lập cấu hình site Joomla của bạn

– Site name: tên site của bạn.

VD: VIETTAMDUC…

– Your Email: địa chỉ email của bạn

VD: admin@yoursite.com This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

– Admin Password: Mật khẩu để quản trị Joomla

Các thông số trên sau này đều có thể thay đổi dễ dàng nên bạn không cần bận tâm lắm. Chỉ cần nhớ mật khẩu là đủ.

– Install Defaul Sample Data: Cài đặt dữ liệu mẫu. Bạn nên nhấn nút này để Joomla tạo mẫu cho bạn một trang web đơn giản.

Quy trình cài đặt Joomla. Vitadu

Bước 8: Kết thúc

– Lưu ý: tài khoản truy nhập hệ thống là: admin; mật khẩu: mật khẩu mà bạn đã gõ ở bước 6.

– Để xem Website của bạn: Nhấn vào nút Site

– Để quản trị Website: Nhấn vào nút Admin. Đường dẫn sẽ có dạng như sau:

 • http:// www.yoursite.com/administrator/ hoặc
 • http://www.yoursite.com/joomla/administrator hoặc
 • http://localhost/administrator/(nếu cài trực tiếp trên máy của bạn)

  Quy trình cài đặt Joomla. Vitadu