Hướng dẫn sử dụng Preferences trong illustrator

4.9/5 - (21 bình chọn)

Preferences

(Illustrator > Preferences > Selection & anchor display)

1. Tolerance: Bán kính vùng click chọn các điểm neo. Cho phép thiết lập khoảng sai lệch từ vị trí click chọn đến điểm neo cần chọn từ 1 đến 8 pixels, 3px là giá trì mặc định.

2. Object Selection by Path Only (chọn đối tượng chỉ khi click vào path): Nếu check vào tùy chọn thì chỉ có thể chọn các đối tượng bằng cách click lên đường path của chúng. Việc click chuột lên vùng tô của các đối tượng sẽ không có tác dụng chọn nữa, giống như khi làm việc ở chế độ Outline (View > Outline).

3. Snap to Point: bán kính vùng tác động hút (snap) quanh các điểm neo (giá trị từ 1 đến 8 pixels). Khi gióng hàng cho 2 đối tượng, các điểm neo của đối tượng này cũng sẽ hút vào điểm neo của đối tượng kia nếu chúng ở trong phạm vi bán kính nêu trên. Lưu ý: có thể bật/tắt tính năng này qua menu lệnh View > Snap to Point.

4. Anchor Point and Handle Display: Xác định cách thức mà các điểm neo (anchors) và các nốt chỉnh hướng (handles) được hiển thị.

5. Highlight Anchors on Mouseover: Khi điểm neo được chuột trỏ tới, nó sẽ nổi bật lên nếu check vào tùy chọn này.

 Show

6. Handles When Multiple Anchors are Selected: Tùy chọn này được check sẽ có tác dụng hiển thị các nốt chỉnh hướng (handles) khi nhiều điểm neo cùng được chọn.

Phím tắt và các thủ thuật khác

  • Chọn công cụ Direct Selection trước khi chọn công cụ Pen. Điều này giúp ích cho việc chỉnh sửa lại path trong khi vẫn đang vẽ bằng công cụ Pen, nhấn giữ phím Command (Ctrl) để tạm thời chuyển sang công cụ vừa chọn gần nhất (trong trường hợp này là Direct Selection) để chỉnh sửa path và các nốt chỉnh hướng mà không làm path đang vẽ bị mất chọn.
  • Khi path đang được chọn, giữ thêm phím Spacebar để chuyển tạm thời sang công cụ Hand, nhờ đó có thể kéo trượt vùng làm việc mà không làm path bị mất chọn.
  • Khi đang ở trạng thái giữ chuột lúc tạo hoặc chỉnh sửa điểm neo, nếu bấm giữ thêm phím Spacebar sẽ giúp điều chỉnh vị trí của điểm neo đó.
  • Dùng công cụ Direct Selection chọn điểm đầu và điểm cuối của path, nhấn Command (Ctrl) + J để tạo đường nối giữa chúng (Join).
  • Dùng công cụ Direct Selection chọn điểm đầu và điểm cuối của path, nhấn Command (Ctrl) + Option (Alt) + Shift + J để vừa tạo đường nối giữa chúng vừa lấy trung bình.
  • Làm path trơn tru hơn bằng cách giảm số điểm neo thông qua hộp thoại Simplify (Object > Path > Simplify).

  • Ngược lại, khi cần tạo thêm điểm neo, ta chọn path rồi thực hiện lệnh Object > Path > Add Anchor Points. Điểm neo mới sẽ được thêm vào phía sau mỗi điểm neo hiện có trên path.
  • Để vô hiệu hoá việc tự động chuyển sang chức năng thêm / xoá điểm neo khi công cụ Pen trỏ tới điểm neo hay đoạn path, mở hộp thoại General preferences (Illustrator > Preferences > General) và check vào tùy chọn Disable Auto Add/Delete. Công cụ Pen giờ đây sẽ chỉ dùng riêng cho việc vẽ path.

Tin tức khác:

Học thiết kế đồ họa

Học lập trình php