Hợp Đồng Khởi Tạo Hosting Cho Thực Tập Sinh

5/5 - (1 bình chọn)

Hợp Đồng Khởi Tạo Hosting Cho Thực Tập Sinh. Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho quá trình thực tập lập trình website của sinh viên tại  Việt Tâm Đức. Công ty đã hỗ trợ 84,4% tổng số tiền khởi tạo hosting có thời hạn sử dụng trong 2 năm cho sinh viên thực tập. Trang web được up lên hosting do sinh viên thực tập tự thiết kế và quản trị. Đây cũng chính là sản phẩm để đánh giá năng lực của thực tập sinh trong suốt quá trình thực tập tại Việt Tâm Đức.

 

Hợp Đồng Khởi Tạo Hosting Cho Thực Tập Sinh VITADUHợp Đồng Khởi Tạo Hosting Cho Thực Tập Sinh VITADU

 

Hợp Đồng Khởi Tạo Hosting Cho Thực Tập Sinh VITADU

 

Hợp Đồng Khởi Tạo Hosting Cho Thực Tập Sinh VITADU