Hợp đồng đào tạo nghề thiết kế website tại Việt Tâm Đức

5/5 - (1 bình chọn)

Hợp đồng đào tạo nghề thiết kế website tại Việt Tâm Đức. Với mỗi cơ sở đào tạo lại có một cách thức riêng trong việc đảm bảo quyền lợi cho trung tâm đào tạo và người tham gia khóa học tại đó. Tại Việt Tâm Đức việc đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên bằng “Hợp đồng đào tạo nghề thiết kế web” đây là một văn bản có tính chất pháp lý. Vì vậy, cả hai bên phải chấp hành các điều khoản đã được ghi trên đó vô điều kiện khi chính thức ký kết hợp đồng.

Bản hợp đồng gồm 6 điều quy định một cách rõ ràng về trách nhiệm và quyền hạn của người học và công ty. Nội dung chi tiết của bản hợp đồng đào tạo nghề như sau:

 

Hợp đồng đào tạo nghề thiết kế website tại Việt Tâm Đức

 

Hợp Đồng Khởi Tạo Hosting Cho Thực Tập Sinh VITADU

 

Hợp Đồng Khởi Tạo Hosting Cho Thực Tập Sinh VITADU

 

Xem thông tin khóa học lập trình web tại Việt Tâm Đức