Css3 cơ bản

Rate this post

BÀI HƯỚNG DẪN HỌC CSS3 VÀ HƯỚNG DẪN HỌC HTML5  DƯỚI ĐÂY SẼ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ THUỘC TÍNH MỚI: TEXT-SHADOW, BOX-SHADOW, VÀ BORDER-RADIUS.  ĐÂY LÀ CÁC THUỘC TÍNH SẼ ĐƯỢC SỬ DỤNG RẤT NHIỀU Ở CSS3.

RGBA

3 giá trị đầu tiên xác định giá trị màu và giá trị cuối cùng là độ trong suốt

Css3 cơ bản. Vitadu

 RGBA có thể đưa vào bất kỳ thuộc tính nào như màu chữ, màu viền, màu nền, màu đổ bóng…

RGBA Background

RGBA Border

Text shadow

Text shadow – đổ bóng chữ – được xác định theo thứ tự: trục x, trục y, độ mờ và màu của bóng

Css3 cơ bản. Vitadu

Đặt các giá trị âm cho trục x để chuyển bóng về bên trái. Tương tự với giá trị âm cho trục y để chuyển bóng lên phía trên. Và tất nhiên, bạn có thể sử dụng RGBA cho màu sắc

Css3 cơ bản. Vitadu

Bạn cũng có thể đặt một danh sách đổ bóng chữ (cách nhau bởi dấu phẩy). Ví dụ dưới đây sử dụng hai lần đổ bóng để tạo hiệu ứng đẹp hơn (1px ở vị trí trên cùng màu đen và 1px ở dưới màu trắng)

1 text-shadow0 1px 0 #fff0 -1px 0 #000;

Css3 cơ bản. Vitadu

 

Border Radius

Cách viết tắt cho bo viền border tương tự như padding và margin .Để bo viền ở các trình duyệt dùng webkit bạn thêm -webkit- vào trước, và với firefox (không dùng webkit) bạn thêm -moz- vào trước

Css3 cơ bản. Vitadu

Bạn có thể đặt các giá trị khác nhau cho các góc khác nhau. Tất nhiên là nên nhớ vụ -webkit và -moz.

Css3 cơ bản. Vitadu

Box shadow

Cấu trúc đổ bóng tương tự với text-shadow: trục x, trục y, độ mờ và màu

Css3 cơ bản. Vitadu

Tất nhiên là bạn cũng có thể áp dụng nhiều box-shadow vào một box. Ví dụ:

   
   
1 -moz-box-shadow:
2 -2px -2px 0 #fff,
3 2px 2px 0 #bb9595,
4 2px 4px 15px rgba(000, .3);

Css3 cơ bản. Vitadu

Ngoài ra bạn có thể tham khảo các bài học về HTML – CSS tại forum Việt Tâm Đức

                               (nguồn:http://ntuts.com)